Button für Menü
BUCHEN KraftwerkService GmbH

De BUCHEN KraftwerkService GmbH overneemt in elektriciteitscentrales, afvalverwerkingsbedrijven of verbrandings- en stoomopwekkingsinstallaties de reiniging, verwijdering en sanering

BUCHEN KraftwerkService GmbH

 • BUCHEN KraftwerkService biedt de exploitanten van conventionele elektriciteitscentrales, thermische afvalrecyclinginstallaties en industriële verbrandings- en stoomopwekkingsinstallaties in heel Europa speciale diensten op het gebied van reiniging, afvoer en sanering aan. Afhankelijk van de betreffende taak passen wij diverse op de problematiek afgestemde reinigingsmethoden toe, inclusief methoden waarvoor speciale kennis vereist is. Daartoe behoren o. a. ketelreiniging met zandstraaltechniek, Luvo-reiniging en luchtkoelerreiniging.

  Servicepakket

  • Ketelreiniging
  • Reiniging d.m.v. industriële touwtechnieken (alpinisten)
  • Detonatief reinigen
  • Stiften verwijderen/bestiften
  • Luvo-/Gavo-reiniging
  • Luchtkoelerreiniging
  • Natte chemische reiniging
  • IJspellets-straalmethode
  • Overige diensten
 • Wij bieden klantspecifieke totaaloplossingen met een concurrerende prijs-kwaliteitverhouding. Door deskundig adviseren en werken creëren wij het vertrouwen voor een duurzame samenwerking

De principes van ons bedrijfsbeleid

 • De 'Principes voor veilig werken' worden om de drie jaar bijgewerkt en indien nodig geactualiseerd. Wij beschouwen deze als dagelijkse uitdaging, die wij continu proberen te verbeteren. De 'Principes voor veilig werken' zijn voor elk van ons bindend.

  • Wij leveren diensten voor onze klanten met wederzijdse voordelen

    • Wij bieden klantspecifieke totaaloplossingen met een concurrerende prijs-kwaliteitverhouding.
    • Wij bieden flexibiliteit, betrouwbaarheid en een goede service.
    • Door deskundig adviseren en werken creëren wij het vertrouwen voor een duurzame samenwerking.
    • Wij hebben altijd oog voor de eisen van onze klanten.
    • Door de steeds veranderende eisen van onze klanten ontwikkelen wij ons samen met hen verder.
    • De indruk van ons bedrijf bij de klant is afhankelijk van het gedrag van elke afzonderlijke medewerker.

   Wij beschouwen de vaardigheden van onze medewerkers als de basis van ons succes

    • Door deskundige opleiding en bijscholing creëren wij de basis voor de overname van verantwoordelijkheden.
    • Wij stimuleren en eisen het zelfstandig denken en handelen van alle medewerkers.
    • Door continue training gaan medewerkers bewuster om met mogelijke risico's.
    • Open communicatie, duidelijk overeengekomen doelen en het consequent nastreven ervan zijn voor ons een must.
    • Elke medewerker is zich bewust van zichzelf en in een team van zijn of haar voorbeeldfunctie.
    • Wij behandelen elkaar met respect, stimuleren teamwerk en beschouwen ons ook als dienstverlener ten opzichte van onze collega's.

   Wij werken voor een schoon milieu

    • Milieubescherming is een integraal onderdeel van ons werk.
    • Wettelijke voorschriften ter bescherming van het milieu zijn voor ons slechts minimumeisen.
    • Ons handelen is gericht op vermindering van schadelijke stoffen in de bodem, het water en de lucht; het zuinige gebruik van grondstoffen is voor ons vanzelfsprekend.
    • Wij versterken onze milieukennis door continue opleidingen en actieve uitwisseling van informatie.
    • Door een open dialoog verdiepen wij in het openbaar en bij overheidsinstanties, klanten en medewerkers het vertrouwen in ons handelen.
    • Door interne controles van onze vestigingen en de constructieve samenwerking met onze klanten en de overheidsinstanties garanderen wij de naleving van onze milieu-, kwaliteits- en veiligheidsnormen.

   Wij combineren economisch succes met kwaliteit, veiligheid en gezondheids- en milieubescherming

    • Economisch succes, kwaliteit, milieubescherming, bescherming van de gezondheid en veiligheid zijn gelijkwaardige bedrijfsdoelen.
    • Veiligheid heeft altijd voorrang.
    • De continue optimalisatie van alle arbeidsprocessen zorgt voor duurzaam succes.
    • Bedrijfsinterne voorstellen stimuleren het continue veranderingsproces.
    • De constructieve omgang met fouten is een bouwsteen voor de continue verbetering van onze diensten.
    • Kwaliteit, veiligheid, gezondheids- en milieubescherming zijn bestanddelen van ons managementsysteem, dat wij constant verder ontwikkelen.
    • Bij de planning van onze projecten hebben milieu- en veiligheidstechnische belangen prioriteit. Daarbij richten wij ons op de meest actuele stand der techniek.

   Wij houden ons aan wettelijke voorschriften en dragen maatschappelijke waarden uit

    • Wij leven compliance – de naleving van wettelijke voorschriften, technische normen en interne richtlijnen.
    • Door een gestructureerd onderaannemerbeheer zorgen wij dat wettelijke en interne voorschriften ook bij onze onderaannemers worden nageleefd.
    • Bij de samenwerking zowel intern als extern tolereren wij geen discriminatie vanwege nationaliteit, godsdienst of andere persoonlijke kenmerken.
    • Wij laten alle handelingen na die eerlijke concurrentie belemmeren.
    • Voor onze diensten dulden wij geen enkele vorm van kinderarbeid, dwang- of verplichte arbeid.
    • Wij houden ons aan de wetten en waarden van andere landen.

Personeelskwalificaties

 • BUCHEN KraftwerkService is met een goed opgeleid en volgens vaste principes gecontroleerd team voor u werkzaam.

  Elke werkgroep beschikt ten minste over een veiligheidsfunctionaris en EHBO'er. Elke medewerker is volgens de arbeidsveiligheidsnorm van de raffinaderijen opgeleid.

  Personeelskwalificatie:

  • SCC-opleiding en test volgens 4.2 en 4.3 conform de VCA VGM Checklist Aannemers (Version 2008/5.1)
  • Bedrijfsgeneeskundig onderzocht volgens G 1.4 / 2 / 8 / 20 / 25 / 26.3 / 30 / 32 / 40 / 41
  • Opleiding gevolgd voor drager van adembeschermingsapparatuur
  • Door DEKRA gecertificeerde zandstralercursus (theorie en praktijk)
  • HD-opleiding (theorie en praktijk)
  • Opgeleid tot vorkheftruckchauffeur (50%)
  • Systematische naleving van de algemene en taakspecifieke instructies (SAP -bewaakt)*
  • Eigen veiligheidsexpert en QM-functionarissen
  • Goede kennis van de Duitse taal

  * Veiligheidsinstructies zijn in de veiligheidspas vastgelegd


BUCHEN KraftwerkService GmbH 
// Een onderneming van de REMONDIS-Groep
ColofonPrivacyverklaringREMONDIS-Groep


 • Schrijf ons

  Ons Privacybeleid is van toepassing


 • Brochures & certificaten

  Op het gebied van kwaliteits- en veiligheidsmanagement zijn alle afdelingen in heel Europa in de vereiste mate gecertificeerd.
  meer informatie


 • Contact

  BUCHEN KraftwerkService GmbH
  Schloßstraße 36
  44653 Herne
  Germany
  T +49 2325 37290
  F +49 2325 3729219
  Email

© 2021 REMONDIS SE & Co. KG